Keskkond

Valchromati tootmisel on tähtsad jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse.

Tootjatehas Valbopan järgib kõiki vastutustundliku tootmisahela nõudeid vastavalt standarditele:
  1. FSC® -STD-40-004;
  2. FSC® -STD-40-005;
  3. PEFC Portugal CdR Standardiseerimise Dokument.

Samuti on ettevõte otsustanud, et ei osta puitu:
  • Metsadest, mis asuvad piirkondades, kus rikutakse inimõigusi või traditisoonidest tulenevaid õigusi;   
  • Metsadest, mille säilimine on metsamajandamise tõttu ohus;
  • Geneetiliselt muundatud puudega metsadest; 
  • Illegaalselt majandatavatest metsadest;   
  • Metsaaladelt, mis on tekkinud looduslike metsade muutmisega kasvandusteks.

ÜMBERTÖÖTLEMINE
Valchromati saab ümber töödelda ning tootjatehasel on olemas vastav litsents. Kui võimalik, kasutatakse tootmises tööstuses juba kasutusel olnud männipuitu (ülejääke mändi töötlevatest saekaatritest, puidust kaubaaluseid jne.).

FSC® & PEFC
Tootjatehasel on tarneahela sertifikaadid FSC® ja PEFC.

LOODUSLIKUD VÄRVID
Valchromati tootmisel kasutatakse ainult looduslikke värve.

CARB 2
Valchromati saab tellida CARB 2 sertifikaadiga. See sertifikaat kinnitab, et formaldehüüdi emissioon on alla 0,11ppm.

E1
Formaldehüüdi emissiooni tase jääb puidumaterjalidele kehtestatud Euroopa standardite madalaimasse limiiti.

JÄÄTMEVABA TOOTMINE
Valchromati tootmine on üles ehitatud nii, et keskkonnamõju oleks minimaalne või isegi olematu. Puukoor ja praht kasutatakse ära auruboileri kütteks.

SOOJUSENERGIA PUHTUS
Tootjatehas toodab piisavalt biomassi, et katta oma soojusenergia vajadus, ilma fossiilkütuseid põletamata.